Kweekzorg

Bij het kweken komt ontzettend veel kijken, maar het is iets wat ik al jaren met veel plezier doe!  Op verschillende manieren probeer ik mijn verantwoordelijkheden op mij te nemen om uiteindelijk een zo goed mogelijk leven voor de valkparkieten te waarborgen. Zo werk ik met DNA testen, vogelpaspoorten en gezondheidsverklaringen welke tevens worden meegegeven wanneer er een valkparkiet bij mij wordt aangeschaft. Ieder jong wat opgroeit krijgt dezelfde behandeling en een goede basis voor het tam maken mee ondanks dat dit wel eens lastig kan zijn vanwege de verschillende karaktereigenschappen.

Wat wordt er van mij verwacht als kweker?

  • Goede voorlichting en informatie; zowel voor de aanschaf als na de aanschaf
  • Eerlijkheid en openheid
  • Regelmatige updates van de jongen (inclusief foto’s)
  • De juiste mutatie en het geslacht als tijdens het reserveren
  • Een gezonde. zelfstandige en meestal (hand)tamme vogel

Wat verwacht ik als kweker van jullie?

  • De aanwezigheid van een digitale weegschaal
  • Observatie van de aanschafte valkparkiet
  • Bij het niet vertrouwen tijdig aan de bel trekken! Liever te vaak dan één keer te weinig

Bij de aanschaf geef ik een soort handleiding mee. De bedoeling is dat dit gelezen wordt. Net als de mondelinge informatie en adviezen die tijdens de aanschaf worden meegegeven dient ook de handleiding serieus genomen te worden. Dit doe ik niet voor niets! Vooral de eerste dagen is het ontzettend belangrijk dat de vogel gewogen wordt. Met name voor degene die de valkparkieten op pellets willen zetten. Dit is niet zo gemakkelijk als het lijkt en daarom zijn hiervoor schema’s aanwezig. Ik raad aan om dit niet gelijk bij thuiskomst te doen en de vogel eerst aan de nieuwe omgeven te laten wennen. Houd tijdens het overstappen op pallets ook altijd het gewicht in de gaten.

Sommige jongen vergen extra veel aandacht. Bij de aanschaf zal ik dit meegeven. Houd in de gaten of ze goed eten. De jongen zijn zelfstandig als ze bij mij weg gaan, maar verschillende omstandigheden kunnen er voor zorgen dat ze (tijdelijk) minder eten. Voorbeelden van deze omstandigheden zijn een nieuwe omgeving, vreemde mensen en het missen van een eigen maatje. Vallen ze te veel af? Schroom niet en trek aan de bel! Helaas heb ik al een paar ik mogen meemaken dat dit aan de orde gekomen is met overlijding door sterk ondergewicht als gevolg. Laat dit een waarschuwing zijn voor een ieder ander. Het is erg zonde en gelukkig ook zo onnodig om het zover te laten komen.