Geslacht

Om het geslacht te bepalen kan er naar de kleuren, patronen  en mutatie van de valkparkiet worden gekeken. Via onderstaande foto’s wordt per mutatie uitgelegd hoe je een man of pop kan herkennen. Klik op de foto voor meer informatie.

Bij een jonge valkparkiet is het via het uiterlijk niet te zien om welk geslacht het gaat. Iedere vogel wordt met een zogenaamd poppenkleed geboren en dit zal later pas veranderen. Bij een jonge vogel zijn 2 mogelijkheden om het geslacht te bepalen:

 • Via een DNA test: Er zijn verschillende bedrijven die DNA kunnen testen. Aan de hand van het DNA wat zich in de veren bevindt kan het geslacht worden bepaald.
 • Via de vererving: Sommige mutaties zijn geslachtsgebonden. Hierdoor is voor de geboorte al te bepalen wat het geslacht uiteindelijk zou worden.

Een voorbeeld van erfelijke geslachtsbepalling is een man die lutino, cinnamon, opaline of geelwang is (of deze mutatie in zich draagt) met een de pop deze mutatie niet heeft. Als zij jongen krijgen met zo’n mutatie zullen de jongen poppen zijn. Soms is het aan de hand hiervan ook bekend wat mannen zijn. Hier komt alleen vaak ‘cross-over’ om de hoek kijken. Hetgeen wat roet in het eten gooit. Dit zorgt ervoor dat wat eigenlijk via de vererving een man moet zijn toch een pop kan zijn.

Voorkomende fabels om het geslacht via het uiterlijk te kunnen bepalen zijn:

 • Via de kleur van de wangen: Een man zou fellere wangen hebben dan een pop. Onzin! Zo zijn er ook mutaties (geelwangen, bleekmaskers en witkmaskers) die helemaal die helemaal geen oranje wang hebben. Met andere woorden: er zijn mannen met een fletse wangkleur en poppen die een knaloranje wangkleur hebben.
 • Via de kleur van de snavel: Dit kan bijvoorbeeld wel bij een grasparkiet waarbij je het aan de neusdop kan zien, maar niet bij een valkparkiet.
 • Via het vissengraatmotief aan de onderzijde van de staart: Ieder jong wordt met een poppenkleed geboren en heeft dus dit motief in de staart zitten. Bij volwassen vogels kan dit bij sommige mutaties wel een indicatie zijn.
 • Via de stippen en strepen aan de binnenkant van de vleugels: Ook dit is iets wat iedere jonge vogel heeft. Bij  somige volwassen vogels kan dit wel een indicatie zijn.
 • Via het bekken: Bij sommige vogelsoorten kan dit inderdaad aangezien bij een volwassen pop na een eilegging het bekken wat verder uit elkaar dan bij mannen. Maar dit geldt niet voor jonge vogels en voor valkparkieten.
 • Via de stand en lengte van de kuif: Zowel bij mannen als poppen kan dit verschillend zijn. Dit is geen geslachtskenmerk.

Karaktereigenschapen

Mannen en poppen hebben beiden hun eigen karaktereigenschappen. Alhoewel dit niet per se geslachtseigen is. Uitzondering op dit gedrag komt bijvoorbeeld vaak voor bij geelwangpoppen. Deze mutatie vertoont als enige mannengedrag en kunnen je wel eens foppen zodat je denkt dat je hier met een man te maken hebt.

Karaktereigenschappen van een man zijn:

 • Melodietjes fluiten en praten
 • Met de snavel op dingen tikken
 • Met wijde, gespreide vleugels lopen
 • Wippen en zelfbevrediging waarbij hij zijn staart naar beneden houdt (rijdt als het ware tegen dingen aan)

Typerende eigenschappen van een pop zijn:

 • Krijst/roept meer dan het fluit
 • Leggen eitjes
 • Wippen en zelfbevrediging waarbij ze haar kont omhoog plaatst (kippetje zitten)