Herplaatsingen

Soms is het wegens omstandigheden nodig valkjes te herplaatsen. Hierin probeer ik te bemiddelen. Dit gaat in principe van het huis uit waar de vogel woont en met gesloten portemonnee. Ik vang in de volière geen vogels op. Dit omdat ik zelf gewoon vol zit en aangezien ik alleen geteste vogels in mijn bestand heb (en dus erg voorzichtig ben). Als ik tijdelijk wat zou moeten huisvesten kan dat alleen als er op het moment een aparte ruimte beschikbaar is waar ze tijdelijk kunnen verblijven.