Herplaatsingen

Soms is het wegens omstandigheden nodig valkjes te herplaatsen. Hierin probeer ik te bemiddelen. Dit gaat  van het huis uit waar de vogel woont en met gesloten portemonnee. Ik vang in de volière en binnen geen vogels op. Dit omdat ik zelf gewoon vol zit en  ik alleen geteste vogels in mijn bestand heb (en dus erg voorzichtig ben). Als ik tijdelijk wat zou moeten huisvesten kan dat alleen als er op dat moment een aparte ruimte beschikbaar is waar ze kunnen verblijven.